CLOSE x

Giới thiệu Navi Property

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Navi là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản chuyên về phân khúc thị trường căn hộ cao cấp và đất nền dự án hàng đầu tại khu vực Miền Trung.

Với phương châm “Chuyên nghiệp – Nhân văn – Tiên phong” làm giá trị cốt lõi định hướng phát triển của doanh nghiệp. Công ty cổ phần đầu tư phát triển Navi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, triển khai thành công nhiều dự án tại Thành Phố Đà Nẵng nói riêng, và khu vực Miền Trung nói chung.

TẦM NHÌN

Top 100 doanh nghiệp bất động sản danh tiếng tại Việt Nam

SỨ MỆNH

Kiến tạo không gian sống, làm hài lòng khách hàng

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Minh bạch, Tôn trọng, Trách nhiệm, Sáng tạo và Đoàn kết.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Lên định hoạch cho doanh nghiệp trong 10 năm

01

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2021

Khai thác hiệu quả nguồn thu ổn định của lĩnh vực bất động sản, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh sau bán hàng để đảm bảo nguồn thu bền vững.
02

MỤC TIÊU TRUNG VÀ DÀI HẠN

Giữ vững vị thế là nhà phát triển và phân phối bất động sản TOP 10 tại Việt Nam. Lĩnh vực bất động sản là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đóng góp quan trọng cho lợi nhuận ổn định của công ty.
03

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thực hiện chiến lược phát triển doanh nghiệp xuyên suốt theo hướng gắn hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp, lợi ích của cổ đông, đối tác với việc cam kết tuân thủ, sử dụng hợp lý, bảo vệ, duy trì và tăng cường các nguồn lực về con người, môi trường tự nhiên

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

LÊ THỊ OANH

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động và am hiểu sâu sắc thị trường bất động sản, bà Lê Thị Oanh đã tham gia đầu tư và phát triển nhiều dự án bất động sản lớn.

Ông NGUYỄN TẤN VIỆT

Giám đốc điều hành

Với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và quản trị nhân sự, ông Nguyễn Tấn Việt đã tham gia phát triển nhiều dự án bất động sản lớn.

NGUYỄN THỊ TÚ LINH

Quản lý kinh doanh

Kinh nghiệm hơn 5 năm trong vĩnh vực kinh doanh bất động sản

Ông NGUYỄN NGỌC THÀNH

Quản lý kinh doanh

Kinh nghiệm hơn 5 năm trong vĩnh vực kinh doanh bất động sản

Ông NGUYỄN HOÀNG GIA HY

Quản lý kinh doanh

Kinh nghiệm hơn 5 năm trong vĩnh vực kinh doanh bất động sản

Ông ĐỖ VIẾT TIẾN

Quản lý kinh doanh

Kinh nghiệm hơn 5 năm trong vĩnh vực kinh doanh bất động sản

Ông ĐINH HÙNG CƯỜNG

Quản lý kinh doanh

Kinh nghiệm hơn 5 năm trong vĩnh vực kinh doanh bất động sản