CLOSE x

06

07-2021

Quảng Nam: Điện Bàn đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Tập trung thẩm định các hồ sơ, thủ tục đảm bảo hoàn thành trước thời hạn quy định để thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2021.

Ngày 23/6, UBND thị xã (TX) Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ra văn bản số 1181/UBND về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kếhoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Theo đó, UBND thị xã Điện Bàn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quản lý dự án của thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án để giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo Công văn số 413/UBND của UBND thị xã Điện Bàn về việc xây dựng, đăng ký kế hoạch giải ngân và báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Chủ động đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng và kịp thời báo cáo, tham mưu UBND thị xã xử lý các vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ đầu tư các dự án tăng cường làm việc với nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành, bàn giao trong năm 2021 nhằm phát huy hiệu quả đầu tư; tập trung hoàn thiện cácthủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành hoàn thiện hồ sơ thanh toánđể giải ngân cho nhà thầu.

Các cơ quan chuyên môn của thị xã phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, bố trí nhân lực tập trung thẩm định các hồ sơ, thủ tục đảm bảo hoàn thành trước thời hạn quy định để chủ đầu tư triển khai thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2021 đã phân bổ cho các dự án.

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2021, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2021 và kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài (ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách thị xã) của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm 2021; để bố trí cho các dự án có khối lượng, khả năng thực hiện hồ sơ để giải ngân, có nhu cầu bổ sung vốn.

Phòng Tài chính – Kế hoạch chịu trách nhiệm chủ trì cùng với Kho bạc Nhà nước thị xã tập trung rà soát, tham mưu UBND thị xã điều chuyển vốn đầu tư công năm 2021 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời, rà soát, tham mưu phân bổ chi tiết phần vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 chưa phân bổ theo quy định;

Tổng hợp, báo cáo (thay UBND thị xã) những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công; kiến nghị, đề xuất, nhất là các đề xuất về cơ chế, chính sách, thủ tục pháp lý còn chồng chéo gửi UBND tỉnh Quảng Nam trước ngày 25/6/2021.

TIN LIÊN QUAN

01 - 01 - 70

QUẢN LÍ KINH DOANH TẠI NAVI PROPERTY: CHỈ NỖ LỰC MỚI LÀM NÊN KÌ TÍCH

Xem chi tiết
01 - 01 - 70

Han Square – Khu thương mại được du khách nước ngoài quan tâm nhất tại Đà Nẵng

Xem chi tiết
01 - 01 - 70

TRUNG TÂM MUA SẮM ĐÀ NẴNG TẤP NẬP KHÁCH HÀN QUỐC

Xem chi tiết
01 - 01 - 70

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC DỰ ÁN DANANG LANDMARK

Xem chi tiết
01 - 01 - 70

VINH DANH CHIẾN BINH XUẤT SẮC THÁNG 10/2023

Xem chi tiết
01 - 01 - 70

NAVI PROPERTY TIẾN QUÂN VÀO QUY NHƠN VỚI DỰ ÁN HƠN 1500 TỶ

Xem chi tiết