CLOSE x

20

07-2021

Quảng Nam định hướng phát triển vùng Đông Nam đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về định hướng phát triển vùng Đông Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trên cơ sở mục tiêu, định hướng phát triển 06 nhóm các dự án trọng điểm vùng Đông Nam của tỉnh Quảng Nam theo ngành, lĩnh vực và 05 nhóm các dự án về hạ tầng chủ yếu, 07 nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 07-NQ/TUngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai các nhóm nhiệm vụ cụ thể như sau:

Tổ chức lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng, đất đai, trật tự xây dựng.

Xây dựng phương án tổng thể, đề xuất kế hoạch và triển khai đầu tư xây dựng các khu dân cư, tái định cư, khu nghĩa trang từ nguồn vốn ngân sách,kết hợp nguồn vốn xã hội hóa; tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn.

Đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ phát triển các nhóm dự án trọng điểm trên địa bàn vùng Đông Nam của tỉnh và Xúc tiến, tổ chức lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm vào đầu tư các dự án đô thị, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp; khu đô thị sinh thái thông minh; các dự án công nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chuyên nông – lâm nghiệp; dự án công nghiệp và dịch vụ hàng không tại cảng hàng không quốc tế Chu Lai; các dự án cảng biển, hậu cần cảng và logistics gắn với cảng biển Chu Lai; trung tâm giao dịch hàng hóa quốc tế,…

Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Hoàn thiện chính sách pháp luật, củng cố bộ máy, tổ chức, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tăng cường công tác đào tạo nghề, đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển các dự án trọng điểm.

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố: Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Tam Kỳ: Căn cứ nội dung kế hoạch được giao và gắn với các chương trình, đề án, nhiệm vụ theo Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết địnhsố 3742/QĐ-UBND.

TIN LIÊN QUAN

01 - 01 - 70

NAVI PROPERTY APP SẼ CÓ TÍNH NĂNG GÌ ?

Xem chi tiết
01 - 01 - 70

NAVI PROPERTY GIA NHẬP “ĐƯỜNG ĐUA 4.0”

Xem chi tiết
01 - 01 - 70

NAVI PROPERTY HÂN HẠNH LÀ NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG CỦA GIẢI GOLF DOANH NHÂN ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG LẦN THỨ V – NĂM 2023

Xem chi tiết
01 - 01 - 70

CHUỖI HOẠT ĐỘNG CHÀO ĐÓN 30 TÂN BINH HOÀNH TRÁNG NHẤT TẠI NAVI

Xem chi tiết
01 - 01 - 70

KHỞI NHIỆT HUYẾT VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Xem chi tiết
01 - 01 - 70

Trong 7 tháng đầu năm 2023 doanh thu du lịch Đà Nẵng “bùng nổ”

Xem chi tiết